Kontakt oss:

Avdelingens navn: Norsk Volvo Amazon klubb, avdeling Midt-Norge

E-post: midt-norge@nvak.no

Kontaktperson: Hallvard Helgetun

Organisasjonsnummer: 812 535 382

Bankkonto: 4202 54 62445