Årsmøte i Norsk Volvo Amazonklubb, avdeling Midt Norge

page1image2564557328

 

           INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Volvo Amazon Klubb, avdeling Midt-Norge. Torsdag 27.februar kl 19.00

Sted: Møterom I Orkladal Veteranklubb`s lokaler på Fannrem. (Gamle brannstasjonen, Fannrem)

Sakliste:

1. Åpning
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av to stykker til å underskrive protokollen

4. Beretning over siste år – 2019
5. Regnskap og revisjonsberetning
6. Innkomne forslag
7. Valg av lokalavdelingens styre
8. Valg av lokalavdelingens revisor

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest søndag 16. februar klokken 2359. Forslag sendes på mail til styretmn@nvak.no
Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt medlemskontingent innen årsmøtet.
Det vil bli servert pizza og kaffe på avdelingens regning etter møtet.

Vi ønsker deg vel møtt!

Styret!

Arrangementet er ferdig.

Dato

feb 27 2020
Expired!

Tid

19:00 - 21:00