Årsmøte 2021

 

 

Innkalling til Årsmøte 2021

 

Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Volvo Amazon Klubb, avdeling Midt-Norge.

Tid: 17/2-2022 kl 18.00

Sted: OKV`s klubblokaler. Gamle Brannstasjonen, Fannrem.

 

Sakliste:

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to stykker til å underskrive protokollen
  4. Beretning over siste år – 2021
  5. Regnskap og revisjonsberetning
  6. Innkomne forslag
  7. Valg av lokalavdelingens styre
  8. Valg av lokalavdelingens revisor

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest tirsdag 15/2.

Forslag sendes på mail til styretmn@nvak.no Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt medlemskontingent innen årsmøtet.

Det vil bli servert Pizza på klubbens regning.

Velkommen!

Styret!

 

 

Arrangementet er ferdig.

Dato

feb 17 2022
Expired!

Tid

18:00 - 19:30