Årsmøte 2020

 

Innkalling til Årsmøte 2020

 

Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Volvo Amazon Klubb, avdeling Midt-Norge.

Tid: 23/9-2021 kl 19.00

Sted: OKV`s klubblokaler. Gamle Brannstasjonen, Fannrem.

 

Sakliste:

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to stykker til å underskrive protokollen
  4. Beretning over siste år – 2020
  5. Regnskap og revisjonsberetning
  6. Innkomne forslag
  7. Valg av lokalavdelingens styre
  8. Valg av lokalavdelingens revisor

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest mandag 20/9

Forslag sendes på mail til styretmn@nvak.no Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt medlemskontingent innen årsmøtet.

Velkommen!

Styret!

Arrangementet er ferdig.

Dato

sep 23 2021
Expired!

Tid

19:00