Årsmøte 2023

Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Volvo Amazon Klubb, avdeling Midt-Norge.

Tid: 20/2-2024 kl 18.00

Sted: OKV`s klubblokaler. Gamle Brannstasjonen, Fannrem.

Sakliste:

1. Åpning

2. Valg av møteleder og referent

3. Valg av to stykker til å underskrive protokollen

4. Beretning over siste år – 2023

5. Regnskap og revisjonsberetning

6. Innkomne forslag

7. Valg av lokalavdelingens styre

8. Valg av lokalavdelingens revisor

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest torsdag 15/2.            

Forslag sendes på mail til styretmn@nvak.no Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt medlemskontingent innen årsmøtet.

Det vil bli servert Pizza på klubbens regning.

Velkommen!

Styret.