Logo Midt-Norge Volvo Amazon tofarget 1959
   

 

 


Andreas Haugens tekniske tips for Volvo Amazon:

På denne siden gir Andreas Haugen noen sentrale tips for deg som er interessert i Volvo Amazon og som ønsker å gjøre dette til en trygg hobby.

Andreas er selv mangeårig eier av Amazon, både som bruksbil og som gammelvolvo. Han har også undervist i trafikkbestemmelser og tekniske forskrifter ved Statens trafikklærerskole i 17 år. Dessuten var han også i en årrekke leder for trafikkavdelingen ved Trondheim politikammer og også styreleder i Trygg trafikk.

Som amazoneier, jurist og i kraft av disse vervene regner vi Andreas som en autoritet og en viktig ressursperson på hvilke bestemmelser som gjelder og hva som skaper en mest mulig trafikksikker bil. Her presenterer han noen av de viktigste bestemmelsene som gjelder for Amazon.

Gå til menyen

NB! Har du tips til andre tema som du mener burde vært behandlet ta gjerne kontakt med oss på post@nvak-mn.org

Gjengivelse av tekst fra denne siden er ikke tillatt uten kildehenvisning.

 

 

MENY: Velg aktuelt tema fra lista:

Generell informasjon om endring eller ombygging av kjøretøy

Endring eller bytte av motor i kjøretøy

Endring av kjøretøyets felger og dekk

Montering av servostyring

Endring av fjærer og senking av kjøretøy

Bruka av tilhenger bak Volvo Amazon


Endring og bruk av bilbelter

 

Tilbake til toppen av siden

 

 

 

 

 

 

 

 

 Volvo Amazon, teknisk info, endring av kjøretøy, ombygging, kjøretøyforskriftene §7-2.3.1

Kjøretøy skal fremstilles for Biltilsynet dersom det foretas ombygging eller endring av kjøretøyet slik at det ikke lenger er i samsvar med vognkortet. Det samme gjelder andre ombygginger eller endringer av kjøretøyet som har betydning for trafikksikkerheten, for eksempel endring av bærende konstruksjoner, styring, forstilling, bremser og lignende.

Det vil alltid være klokt å ta kontakt med biltilsynet før en foretar endringer av kjøretøyet som kan være godkjenningspliktige. Da reduserer du sjansene for å bli sittende med en bil som ikke kan kjøres lovlig.
Biltilsynet har et eget skjema for ”Søknad om endring av kjøretøy” som fås ved henvendelse til Statens vegvesen, tlf 02030 for hele landet.
Tilbake til MENY


Volvo Amazon,  teknisk info, motoreffekt og motorbytte

Maksimal tillatt motoreffekt for Volvo Amazon og Amazon Combi er 100hk DIN og 15,5 kpm dreiemoment uten at det er nødvendig med endringer i chassiset inkludert bremser. Har bilen skivebremser foran og vakumforsterker kan det benyttes effekter opp til 150 hk DIN og dreiemoment opp til 20 kpm. Fordi dette endrer data som inngår i vognkortet må endringene meldes til biltilsynet som kontrollerer at endringene er fagmessig utført, og deretter utsteder nytt vognkort.

Bytte fra B18 motor til B20 er dermed kurant så lenge en holder seg innenfor begrensningene nevnt ovenfor og melder byttet til Biltilsynet. Det samme gjelder også om B18/B20 motor bores/strokes til større slagvolum enn standard så lenge den holdes innenfor effekt-  og dreiemomentbegrensningene. Er det forhold ved ombyggingen som gjør at det er grunnlag for tvil om effekt og dreiemoment ligger innenfor begrensningene kan Biltilsynet kreve at maks effekt og dreiemoment dokumenteres.

De maksimalverdiene som er angitt ovenfor er godkjent av Volvo. De skal dermed også godkjennes av Biltilsynet uten videre dersom bilen ellers er i normal stand og endringene fagmessig utført, det vil si at bilen er EU-godkjennbar.

Ved eventuelt bytte til uoriginal motor, det vil si motortype som aldri har vært montert originalt i Amazon, er Volvos eneste krav ut over effekt/dreiemomentbegrensningene at tillatt aksellast ikke overskrides. Det betyr at det er kurant å bytte til annen firesylindret ”rødmotor” som B19, B21, B23 og B230 eller Volvo ”hvitmotor” siden disse veier omtrent det samme som originalmotorene eller mindre og dessuten er lette å få plass til. Andre mer bisarre motorbytter til V8 og lignende er nok ikke å anbefale. En del har påbegynt slike prosjekt, men adskillig færre har fullført. I alle fall er det ikke tilrådelig å begynne på noe slikt uten å ha tenkt nøye gjennom prosjektet og ha avklart realismen i det med Biltilsynet. Amazonen er bygd og dimensjonert for en rekkefirer.

Dersom en ønsker å sette inn en motor med større effekt eller dreiemoment enn det Volvo har godkjent og dermed garantert at bilen inkludert understell og bremser vil tåle, blir ombyggingen gjenstand for individuell vurdering og godkjenning av Biltilsynet ut fra et trafikksikkerhetsperspektiv. Dette er ikke bare noe Biltilsynet KAN gjøre, men SKAL gjøre. Erfaringene er imidlertid stort sett gode i de tilfellene bileieren har hatt kontakt med Biltilsynet underveis og har tatt hensyn til de råd og anbefalinger som der har blitt gitt, har vist bilen med ryddig motorrom og fornuftig og fagmessige utførte forsterkninger av understell og bremser der det har vært nødvendig. Vær imidlertid oppmerksom på at Biltilsynet kan kreve attestasjon fra uavhengig teknisk institusjon på at bilen holder de gjeldende trafikksikkerhetsmessige krav.

Siden alle Amazoner er fritatt for registreringsavgift på grunn av alder påløper det ingen avgifter til det offentlige i forbindelse med godkjenning av endringer i kjøretøyet som fører til utstedelse av nytt vognkort.
Tilbake til MENY


Volvo Amazon,  teknisk info, hjul og dekk.

Største tillatte sporvidde for Volvo Amazon og Amazon Combi (Herregårdsvogn) er 1330 mm som tilsvarer en innpressing på 17,5 mm (original sporvidde er 1315 mm ved innpressing 25 mm). Dette er hva Volvo Norge har godkjent og garantert at bilen tåler og forutsatte, da regelen ble gitt, at det bare ble benyttet 14” eller 15” felgdiameter.  I dag er situasjonen i felgmarkedet en annen og andre felgdiametre blir regelmessig godtatt så lenge innpressing  er innenfor  grensene og klaringene omkring hjulet er tilstrekkelige. Dekkdimensjon og felgbredde må velges slik at det under alle forhold er minimum 10 mm klaring til skjermer, bremseslanger, styreledd osv.
  
Når det gjelder «spacere» gjelder følgende regler (Kjøretøyforskriftene §13-1, punkt 6.1g): Det må ikke brukes mellomlegg/plater/spacere som øker sporvidden med mindre kjøretøyfabrikanten har tillatt dette eller det foreligger dokumentasjon som nevnt i 6.1a. (Kjøretøyforskriftene §13-1, punkt 6.1a er bestemmelsen om at det ved sporviddeendring eller endring av innpressing kan kreves dokumentasjon fra kjøretøyfabrikanten eller fra Tüv eller annet autorisert godkjenningsorgan.) Spacere må være utført, montert og tilpasset bilens understell, nav og hjulet slik at ikke hjulet og innfestingen av det har mindre styrke enn i bilens originalutførelse. I praksis betyr det at spaceren  må være tilpasset både bilens nav og den felg som benyttes.  Den må ha sentreringsring om felgen skal ha det, og boltehull må ha rett diameter og være nøyaktig sentrert o.s.v.  Dersom alt dette er på plass krever likevel Biltilsynet at kjøretøyet fremstilles til kontroll for godkjenning og utstedelse av nytt vognkort. Her gjelder nemlig også regelen om at endringer av kjøretøyet som har betydning for trafikksikkerheten er godkjenningspliktige (kjøretøyforskriften §7-2.3.1). Universalspacere som er utstyrt med hull som gjør det mulig å montere dem på forskjellige boltsirkler og /eller forskjellig boltantall er ulovlige og kan være farlige å bruke. Det samme gjelder felger med ovale boltehull for bruk på forskjellig boltesirkel.

Alternative dekk må i henhold til generelle kjøretøybestemmelser ligge innenfor +/- 5% av standard rulleomkrets og oppfylle gjeldende krav til hastighet og vektbelastning. Dekk skal være beregnet for minst bilens maksimalhastighet.  Husk derfor at økt motoreffekt og dermed høyere toppfart kan endre kravet til hastighetsklasse på dekkene.

Av og til dukker det opp spørsmål og til dels forvirrende svar omkring de såkalte 5,5” ”originalfelgene” som har vært i markedet siden hullfelgene kom midt på sekstitallet. Disse felgene har aldri vært originalutstyr på Amazon, men kunne kjøpes hos de fleste Volvoforhandlere. Alle som har prøvd å sette et hjul med slik felg ned i reservehjulsbrønnen på en Amazon har nok skjønt det var et hjul bilen ikke var beregnet for. Men det tok seg godt ut på bilen syntes de fleste. Problemet med disse felgene er at de fleste av dem bygger på bredden bare utover. Siden originalfelgen er 4” bred på sedanen blir innpressingen (offset) da for liten og sporvidden øker med mer enn det som er godkjent.

For øvrig ble Herregårdsvognen og 123GT, men bare de, levert med 4,5” felger som originalutstyr. Disse felgene er det helt uproblematisk å sette på Amazon sedan. De er godt innenfor alle tekniske krav og passer inn i reservehjulsbrønnen, i alle fall med original dekkdimensjon.
Felger bredere enn original, men med godkjente dimensjoner finnes i markedet, også tidsriktige, bl.a. Minilite.  Original dekkdimensjon 165/80-15 kan settes på 5,5” felg. Da unngår en ulempene ved bredere dekk som redusert retningsstabilitet på sporet veg og tyngre styring samtidig som en kanskje får noe av det utseende som ønskes.

Hvis en velger å montere både bredere dekk og mindre ratt kan det føre til problem i forhold til aksept fra kontrollmyndighetene fordi både dekk og ratt da kan føre til at styringen blir tyngre enn det som aksepteres.  Med de mindre rattene kan det på Amazon gjøre seg gjeldende allerede fra dekkbredde 185, men er mer sannsynlig jo bredere og flatere dekket er. Da er det bare å gå ned på dekkdimensjon eller opp på rattdiameter som hjelper hvis en ikke velger å montere styreservo.

Illustrasjoner som viser innpressing:

NB! Hjulets innside er mot høyre i begge illustrasjonene

Tilbake til MENY


Volvo Amazon, teknisk info, senking, senkefjærer.

Montering av senkefjærer og kapping av originalfjærer har vært gjort i minst 100 år, oftest som kosmetisk virkemiddel, men også for å gi bilen bedre kjøreegenskaper. Det første er en smaksak, og det virker alltid. Det andre, å forbedre kjøreegenskapene, er adskillig mer komplisert. At tyngdepunktet senkes er i utgangspunktet positivt ved at det reduserer krengningen ved hard kurvekjøring, og reduserer dermed også endringen av hjulvinkler ved slik kjøring. Ulempene er hardere fjæring, redusert komfort og større påkjenninger på chassiset. Disse ulempene kan reduseres ved bruk av progressive fjærer som er myke i utstrekt tilstand og hardere når de er sammenpresset. Lesjöfors har slike fjærer som er godkjente for bruk på Amazon, men de har dessverre bare en myk del og en hard. Ingen jevn eller trinnvis overgang fra myk til hard. Den myke delen er nesten helt sammenpresset allerede når bilen står i ”hvilestilling” og dermed er det bare den harde delen som er til disposisjon for innfjæring når en kjører. Dessuten fører senkingen til at det skal ganske lite innfjæring til før nedre bærearm foran og bakakselen treffer gummistopperne. Det gjør bilen ganske hard i fjæringen, noe som merkes på ujevn veg. Vær også oppmerksom på at ikke alle støtdempere som er montert eller som selges til bruk på original Amazon kan brukes eller egner seg til bruk sammen med hardere eller lavere fjærer.

Montering av lavere fjærer, senkefjærer skal godkjennes av Biltilsynet. Det kreves dokumentasjon på at fjærene er godkjent for bruk på biltypen, for eksempel fra Tüf eller annet nøytralt godkjenningsorgan. I praksis må fjærene være nye eller i tilsvarende stand, slik at identifiseringsmerkene på fjærene kan leses ved kontrollen. Det kreves også dokumentasjon på at bilen har vært til firehjulskontroll etter monteringen og at alle hjulvinkler er korrekte.

Kappete (original)fjærer eller andre hjemmelagete løsninger blir ikke godkjent. Å senke bilen ved å kappe fjærene er ikke bare ulovlig, men også sikkerhetsmessig utilrådelig. Fjærene vil ikke passe i fjærskålene, og kan dermed forskyve seg med skade på understellet med ulykke som resultat. Kjøring med kappete fjærer er avskiltingsgrunnlag.
Tilbake til MENY


Amazon, montering av servostyring.
Amazonen ble aldri levert med original servostyring. I dag blir den av mange oppfattet som tung på styringen, men var da den var ny oppfattet som ganske normal i det henseende. At den i dag oppfattes som tung på styringen skyldes delvis at vi har blitt bortskjemt av at alle nye biler, selv små og lette, har servostyring, men også at moderne dekk har mye bedre veggrep enn dekk fra 50-60tallet. Som følge  av dette dukker med jevne mellomrom spørsmålet opp  om det er mulig å installere styreservo på Amazon og hvilke alternativer som finnes.

For de fleste Amazoneiere som tross alt er amatørmekanikere er det i realiteten ikke mange praktiske alternativ.  Et av de alternativ som oftest diskuteres er bruk av servo fra 140/160seien. Det kan ved første øyekast se ut som et godt og enkelt alternativ, men er i realiteten temmelig krevende. Servopumpe og oljebeholder og slanger byr ikke på noe problem, men styresnekken på 140/160 har en annen rattstamme og en annen innfesting til rammen enn på Amazon, 4 bolter mot Amazon 3, og monteringshullene i Amazonrammen kan ikke brukes. Det er nok ikke bare å bore nye hull i rammen, det må settes in forsterkningsrør i hullene slik at ikke rammen blir klemt sammen når boltene trekkes til. Og det kreves stor presisjon når nye monteringshull plasseres. Så må det sørges for at styrearmen på den nye snekken er nøyaktig lik bilens originale. Siden montering av styreservo skal godkjennes av Biltilsynet må det dokumenteres eller tydelig vises  at alle endringer tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav. Kapping og sveising av de bevegelige delene i styreinnretningen godtas normalt ikke.  Og om rattstammen har sikkerhetsledd som skal sørge for at rattet ikke trykkes inn i kupeen ved frontkollisjon må dette også beholdes etter endringen. Men er du proff mekaniker kan nok en slik operasjon la seg gjennomføre.

Et annet alternativ er fullstendig ombygging av forstillingen. Det finnes en del eksempler på dette å se på nettet med fjærbeinoppheng av McPhersontype og tannstangstyring med deler fra moderne biler. Det kan gi svært godt resultat slik at Amazonen kjører som en god moderne bil med perfekt styring, men er nok bare noe for den 100% profesjonelle. Jeg går derfor  ikke mer inn på det her.

Av og til ser vi på nettet omtale av mer eller mindre ”bolt on” komplette forstillinger med styring til Amazon på samme måte som det finnes til en del populære klassiske amerikanske biler. Jeg har aldri sett noen slik selv, heller ikke noen salgsannonse for slike til Amazon. Om en kommer over noe slikt er det viktig å huske på godkjenningsplikten og at det derfor el viktig å kontakte biltilsynet før eventuelt kjøp for å sjekke om det er noen sjanse for godkjenning.

Et realistisk alternativ for amatøren med litt erfaring i å skru er ”bolt on” elektrisk servostyring med generell TüF godkjenning.  Jeg har montert slike fra EZ Electric Powersteering i Holland både på Amazon og 140 uten vesentlige problemer. Hele systemet monteres skjult under dashbordet og fungerer etter min oppfatning utmerket. Servoeffekten er fartsavhengig slik at den gir mye hjelp i liten fart og avtar med fartsøkning slik moderne styreservoer gjør. Ulempen er ganske høy pris, særlig nå etter at norske kroner har sunket mye i verdi mot utenlandsk valuta. TüF-godkjenningen gjør godkjenningen hos Biltilsynet uproblematisk.

Ved montering av servostyring er det et generelt krav i kjøretøyforskriften at hjulstillingskontroll er foretatt og at hjulvinklene er i samsvar med bilfabrikantens spesifikasjoner for bil med servostyring. Siden Amazon aldri ble levert med servostyring er det heller ikke noen spesifikasjoner for det. Amazonen har imidlertid de samme spesifikasjonene for hjulvinklene som 140-serien uten servo så vinklene spesifisert for 140 kan brukes. Castervinkelen uten servo er for begge +0 - +2 grader. Med servo skal 140 ha +2 - +4 grader. Samme kan/bør brukes på Amazon med servo. Det gir bedre retningsstabilitet og mindre følsomhet for langsgående spor uten at bilen blir tung på rattet. Også med moderne lavere og bredere dekkprofil. Camber og spissing skal være som på bil uten servo.
Tilbake til MENY


Volvo Amazon, teknisk info: bruk av tilhenger

Alle modeller av Volvo Amazon er godkjent av Volvo Norge for å trekke tilhenger med totalvekt 1000 kg når tilhengeren har brems. Dette skal for øvrig fremgå av bilens vognkort. I mange vognkort er det anført litt lavere tilhengervekt. Det kan en be om å få forandret til 1000 kg hvis det er et behov.

Maksimalvekt for tilhenger uten brems skal også være angitt i vognkortet hvis bilen brukes til å trekke slik tilhenger. For Amazon 1970 modell er høyeste ubremset tilhengervekt 550 kg.

Hvis det ikke er angitt noe i vognkortet om tillatte tilhengervekter kan ikke bilen brukes med tilhenger. Mangler dette er det bare å be om å få nytt vognkort under henvisning til mangelen og til Volvos godkjenning.
Under kjøring med tilhenger er det aldri lovlig å kjøre fortere enn 80 km/t. Det gjelder selv om vegen er skiltet for høyere hastighet. Er tilhengeren uten brems og veier mer enn 300kg med last er maksimal tillatt fart 60km/t selv om skiltet fartsgrense er høyere. Det kan jo gjøre det litt stusslig å kjøre med ubremset tilhenger, -  og å kjøre bak.
Tilbake til MENY


Volvo Amazon, teknisk info, bilbelter.

Fra og med 1959 er alle Volvo Amazon levert fra fabrikk med faste trepunktsbelter til forsetene og fester til trepunksbelter bak. Noen få spesialbestilte 69 og 70 modeller ble levert kjøperen med rullebelter foran, for eksempel politiets biler.

Ettermontering av E-merkede (godkjente) bilbelter bak, faste eller rullebelter, er kurant så lenge de monteres i de originale fabrikkmonterte festene. Det er ikke påkrevet å melde slik montering til biltilsynet for godkjenning. Det samme gjelder bytte til E-merkede rullebelter foran. Dersom beltene festes på annen måte enn i de originale festene er monteringen gjenstand for godkjenningsplikt. Det er imidlertid vanskelig å se noen god grunn til ikke å bruke de originale festene. Originalfestene har standard gjenger slik at det med de aller fleste E-merkede bilbeltesett som er i handelen følger bolter som passer til festene.

Siden det ikke gjelder noen plikt til å ha bilbelter bak i en Amazon er det lovlig å montere topunkts hoftebelter på bakseteplassene dersom en ønsker å bevare originalutseendet, men likevel vil øke sikkerheten for baksetepassasjerene (og for de som sitter foran). Da kan en gjemme beltene i sprekken mellom seterygg og sittepute når de ikke er i bruk.   Husk bare på at trepunktsbeltet gir vesentlig bedre beskyttelse mot skader enn hoftebeltet. Ved montering av hoftebelter gjelder det samme som ved trepunktsbelter at godkjenningsplikt inntrer dersom ikke originalfestene brukes.

Eventuelle tidlige Amazoner som ikke har fabrikkmonterte bilbeltefester må inn til Biltilsynet for godkjenning av festene dersom bilbelter skal monteres.

Husk at dersom bilen er godkjent med belter, dvs modeller fra og med 1959, er det ikke tillatt å bruke bilen uten originale eller tilsvarende godkjente belter.


Tilbake til MENY

 

 
Webansvarlig: Norsk Volvo Amazon Klubb, Midt-Norge. Siden er oppdatert: 25. september 2015.